Cele roczne i wyniki

W momencie tworzenia Programu REKARTON założono stały rozwój systemu zbiórki i recyklingu kartoników po mleku i sokach w Polsce, dlatego w Dobrowolnym Porozumieniu zostały zawarte określone cele roczne dla Programu wyrażone w procentach masy kartonowego  materiału opakowaniowego wprowadzonego na rynek w danym roku. Procenty te przedstawia poniższy wykres.

Plany

W ciągu siedmiu lat swojego funkcjonowania Program REKARTON każdego roku realizował założone cele. W tym czasie zebrano i poddano recyklingowi niemal 34 tysiące ton zużytych kartonów po mleku i sokach, czyli ładunek, do którego przewiezienia potrzeba ponad 1 900 tirów, które ustawione w linii jeden za drugim utworzyłyby kolejkę o długości ponad 34 kilometrów!

Wyniki

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax