Kartonik przyjazny dla środowiska

Producenci  kartoników do płynnej żywności, działając zgodnie z normami ISO 14001, od samego początku cyklu technologicznego dbają o to, aby procesy produkcyjne materiału opakowaniowego wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Do produkcji kartoników, procesu pakowania mleka i soków w opakowania kartonowe oraz ich transportu wykorzystuje się minimalną ilość materiałów i energii.

Pakowanie płynnej żywności w kartoniki pozwala uzyskać szereg proekologicznych korzyści:

Zużywanie niewielkiej ilości odnawialnych surowców

Kartoniki do płynnej żywności składają się w około 73-88% z papieru, a więc celulozy, która pochodzi z drewna, czyli surowca odnawialnego. Drewno wykorzystywane do produkcji kartonów jest pozyskiwane z certyfikowanych i odpowiednio zarządzanych lasów. Oznacza to, że każde ścięte drzewo zastępowane jest nowymi nasadzeniami.

Kartoniki do mleka i soków to opakowania, które są bardzo ekonomiczne pod względem zużycia surowców potrzebnych do ich produkcji. Z zaledwie jednego ściętego drzewa uzyskuje się masę celulozową potrzebną do wyprodukowania aż 12 tysięcy kartonów, a to z kolei odpowiada spożyciu jednego litra soku lub mleka przez statystyczną rodzinę przez 40 lat (przy dzisiejszym poziomie konsumpcji).

Oszczędność energii i redukcja emisji CO2

Kartoniki do mleka i soków to lekkie opakowania, które w połączeniu z technologią pakowania aseptycznego, umożliwiają magazynowanie, transportowanie oraz przechowywanie wrażliwych produktów przez długi czas bez konieczności ich chłodzenia, co pozwala zmniejszyć zużycie energii, a tym samym emisję CO2 do atmosfery. Aż trudno sobie wyobrazić o ile więcej energii trzeba było wykorzystać, aby ponad 20 lat temu dostarczyć mleko z mleczarni do kubka konsumenta.

Także ze względu na swoją niską wagę kartoniki są bardzo efektywne w stosunku do innych typów opakowań. W 30-gramowe opakowanie można zapakować 1 litr produktu, co przekłada się na wymierne oszczędności energii podczas transportu. Np. w przypadku transportu mleka w opakowaniach kartonowych Tetra Brik® Aseptic, mleko stanowi aż 95% masy ładunku, a opakowanie jedynie 5%. Dodatkowo optymalny stosunek wagi opakowania kartonowego do płynnej żywności do jego pojemności i wytrzymałość oznacza, iż duże ilości kartoników do mleka i soków mogą być transportowane nawet na długie dystanse bez nadmiernego obciążania środowiska.

Poniższy rysunek ilustruje znaczenie rodzaju opakowań przy transporcie żywności płynnej. Na przykładzie soków w opakowaniach zwrotnych oraz w kartonach do płynnej żywności widzimy, jaką część ładunku stanowią same opakowania.

Przy opakowaniach zwrotnych sok stanowi około 60% transportowanej masy, a samo opakowanie - 40%. Natomiast w przypadku kartoników sok stanowi aż 95% masy, a opakowanie jedynie 5%. Z podliczenia efektywnego kosztu transportu wynika, że przewiezienie płynu w opakowaniach zwrotnych wymaga zaangażowania wielokrotnie większych mocy przewozowych, większego zużycia energii i emisji CO2. Różnice w objętości opakowań powiększają się znacząco, gdy uwzględnimy transport i magazynowanie pustych opakowań. Materiał opakowaniowy potrzebny do wyprodukowania około 1 miliona sztuk jednolitrowych opakowań do mleka i soków przewozi jedna ciężarówka, natomiast przewiezienie miliona pustych opakowań zwrotnych będzie wymagało aż 58 ciężarówek.

Zapobieganie marnowaniu żywności

Opakowania kartonowe zapobiegają także marnowaniu produktów spożywczych, które mogą być przechowywane przez długi czas bez konieczności chłodzenia i stosowania konserwantów. Na świecie marnuje się aż jedną trzecią wyprodukowanej żywności! W Unii Europejskiej żywność marnowana jest na całej długości łancucha dostawczego - od momentu produkcji po spożycie przez konsumentów. Europejczycy wyrzucają do śmieci 88 milionów ton jedzenia rocznie (średnio 173 kg na osobę) o wartości 143 mld euro, z czego 9 milionów ton marnują Polacy. W naszym kraju do wyrzucania niespożytej żywności przyznaje się 24% badanych (Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności, wrzesień 2011 r.). Polacy są świadomi, że wyrzucanie żywności jest zjawiskiem negatywnym, ale tylko 62% badanych twierdzi, że konsumenci powinni przeciwdziałać marnowaniu jedzenia. Nie zapominajmy, że wyrzucona żywność to strata nie tylko pieniędzy, ale również znaczne obciążenie dla środowiska naturalnego. Wyrzucone produkty spożywcze to marnotrawstwo energii oraz wody potrzebnej do produkcji, transportu i dystrybucji żywności. Jednocześnie marnujemy koszty poniesione na zakup i przygotowanie posiłków oraz wytwarzamy więcej odpadów.

Odzysk papieru – cennego surowca wtórnego

Zużyte kartoniki po mleku i sokach są wartościowym surowcem wtórnym. Dzięki temu, że w 73-88% składają się z celulozy, czyli surowca odnawialnego, idealnie nadają się do recyklingu. Najbardziej popularną metodą ich recyklingu jest odzysk celulozy w papierni i ponowne jej wykorzystanie do produkcji różnego rodzaju papierów i tektur.  Odpady po kartonach przerabia się również na płyty mające zastosowanie w budownictwie.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax