Korzyści ze współpracy z Porozumieniem

1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do Ustawy o czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi to gminy odpowiadają za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na ich terenie.

Współpraca z Dobrowolnym Porozumieniem REKARTON to skuteczne rozwiązanie dla gmin i podmiotów zajmujących się odbieraniem i segregowaniem odpadów, pozwalające na wypełnianie ustawowo nałożonego na gminy obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki wielomateriałowych odpadów opakowaniowych, czyli także zużytych kartonów po mleku i sokach.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax