O Dobrowolnym Porozumieniu

2 lipca 2007 roku przedstawiciele przemysłu spożywczego i dostawcy kartonowego materiału opakowaniowego podpisali pod patronatem Ministra Środowiska Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Do realizacji celów Dobrowolnego Porozumienia powołano Program REKARTON.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do aktywnego promowania Programu REKARTON zarówno wewnątrz swoich organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym. W polskich warunkach porozumienie było pionierskim rozwiązaniem i przyczyniło się do włączenia zapisu o możliwości zawierania tego typu porozumień do nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax