Pytania i odpowiedzi

Jak w praktyce działa Dobrowolne Porozumienie REKARTON?

Dobrowolne Porozumienie REKARTON wspomaga finansowo firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów, sortownie odpadów komunalnych oraz gminy tak, aby zapewnić przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem zużytych kartoników po mleku i sokach (głównie zakładom papierniczym) regularne dostawy surowca. Środki finansowe na wspomaganie tych działań na podstawie dobrowolnej dopłaty recyklingowej są pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty pakowane w kartony do płynnej żywności, czyli przede wszystkim producentów mleka, soków, nektarów i napojów.

Do jakich kontenerów należy wrzucać kartony po mleku i sokach?

Zużyte kartony po mleku i sokach są poddawane recyklingowi w Polsce, ponieważ są cennym surowcem wtórym. Aby zużyty kartonik został poddany recyklingowi, należy go zgnieść i wrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika przeznaczonego do zbierania wszystkich surowców wtórnych lub do innego kontenera wskazanego przez danego odbiorcę odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zużyte opakowania kartonowe po mleku i sokach powinno zbierać się do pojemników w kolorze żółtym, wraz z tzw. frakcją lekką, tj. np. puszkami aluminiowymi i butelkami plastikowymi. Praktyka pokazuje jednak, że zużyte kartony po mleku i sokach są zbierane selektywnie w różny sposób, dlatego warto sprawdzić, jaki sposób selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych stosuje dany odbiorca odpadów oraz poprosić go o wskazówki, co można wrzucać do pojemników (worków) w danym kolorze.

Gdzie w Polsce poddawane są recyklingowi kartoniki po mleku i sokach?

Dobrowolne Porozumienie REKARTON nawiązało współpracę z trzema firmami, które zajmują się recyklingiem zużytych kartonów do płynnej żywności. Są to papiernie przerabiające odpady po kartonach na papier i tekturę.

Lista recyklerów, z którymi współpracuje REKARTON:

Ile ton kartonów po mleku i sokach zostało do tej pory poddanych recyklingowi?

W ciągu siedmiu lat funkcjonowania Program REKARTON każdego roku realizował cele roczne. W tym czasie zebrano i poddano recyklingowi łącznie niemal 34 tysiące ton zużytych kartonów po mleku i sokach, czyli ładunek, do którego przewiezienia potrzeba niemal 1 900 tirów, które ustawione w linii jeden za drugim utworzyłyby kolejkę o długości ponad 34 kilometrów! Do przewiezienia takiego ładunku drogą lotniczą trzeba byłoby zaangażować ponad 300 samolotów towarowych Boeing 747-100F.

Szczegółowe informacje na temat ilości kartonów poddanych recyklingowi w ramach Programu REKARTON znajdą Państwo w zakładce Cele roczne i wyniki.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax