Recykling kartoników

Kartony do płynnej żywności mogą być łatwo poddane recyklingowi, co ma miejsce także w Polsce. Najbardziej popularną metodą recyklingu jest odzysk celulozy w papierni.  Recykling zużytych kartonów odbywa się w papierniach (np. w zakładach Mondi Świecie S.A., Fabryce Papieru i Tektury „Beskidy” S.A. oraz Tektura Opakowania Papier S.A.) w ten sam sposób i przy zastosowaniu takich samych technologii, jak ma to miejsce w przypadku recyklingu zużytego papieru. Wysortowane opakowania kartonowe wrzucane są do hydropulpera, gdzie zalewane są wodą o temperaturze otoczenia i mieszane przez około 20 minut w celu rozwłóknienia kartonu. W ten prosty sposób odzyskuje się wysokiej jakości celulozę pierwotną o długich włóknach, która stanowi cenny surowiec do dalszej produkcji papieru lub tektury, w tym także tektury falistej.

Recykling kartonów nie wymaga przeprowadzania zasadniczych zmian w ciągu technologicznym i jest prowadzony w taki sam sposób i na tych samych urządzeniach, na jakich recyklingowi podlega makulatura.

W zakładzie Mondi Świecie S.A. do recyklingu kartonów po mleku i sokach oraz produkcji papieru wykorzystuje się maszynę papierniczą ECO7. Na początku procesu zużyte kartony do mleka i soków są rozwłókniane w hydropulperze, w wyniku czego pozyskiwana jest z nich wysokiej jakości celuloza, z której następnie m.in. za pomocą maszyny papierniczej ECO7, wytwarzany jest niskogramaturowy papier makulaturowy wykorzystywany do produkcji tektury falistej. Jest to absolutnie innowacyjne urządzenie, ponieważ umożliwia produkcję papieru z celulozy pozyskiwanej z surowców wtórnych, bez konieczności dodawania pierwotnej celulozy pochodzącej z drewna. Proces produkcji papieru na tej maszynie jest efektywny kosztowo i przyjazny dla środowiska naturalnego, a wytworzony materiał cechuje bardzo wysoka jakość.

Coraz większe wykorzystanie surowców wtórnych w Polsce, m.in. ze zużytych opakowań kartonowych do płynnej żywności, staje się obecnie niezwykle istotnym zagadnieniem, ponieważ stanowi doskonałą alternatywę dla składowania odpadów i prowadzi do znacznego zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska. Zużywając rocznie około 500 000 ton surowców wtórnych zakład Mondi Świecie S.A. stał się największym odbiorcą makulatury w Polsce. Po osiągnięciu przez maszynę ECO7 pełnej wydajności, całkowite zużycie makulatury wzrośnie do około 900 000 ton rocznie, co stanowić będzie ponad 40% makulatury zbieranej w Polsce.

Inną technologią recyklingu zużytych kartoników po mleku i sokach stosowaną w Polsce jest produkcja płyt wykorzystywanych w budownictwie. Polega ona na rozdrobnieniu zużytych kartonów, podgrzaniu ich i sprasowaniu pod ciśnieniem. Topiąc się polietylen zawarty w opakowaniu wiąże, wypełnia i uszczelnia strukturę płyty.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax