Reportaże

foto

18 lipca 2013 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Etyka w produkcji i obrocie żywnością”, poświęcona roli oraz znaczeniu jakości i bezpieczeństwa żywności. Podczas konferencji przedstawiono również Program REKARTON jako przykład etycznego postępowania w biznesie oraz dobrowolnej współpracy różnych podmiotów z sektora rolno-spożywczego mającej na celu stworzenie oraz rozwój systemu do selektywnej zbiórki i zagospodarowywania zużytych kartonów po mleku i sokach.

foto

Spotkanie w Mondi Świecie S.A.

W połowie lipca 2010 roku w firmie Mondi Świecie S.A. odbyło się dwudniowe spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z recyklingiem odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. W spotkaniu uczestniczyły firmy zajmujące się zbiórką tego typu odpadów, sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności oraz użytkownicy opakowań kartonowych. Do Świecia przybyli również w charakterze gości specjalnych: senator Michał Wojtczak, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Środowiska oraz pani poseł Grażyna Ciemniak, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

foto

Program REKARTON w Senacie

W dniu 6 maja 2009 roku założenia i cele Programu REKARTON zostały zaprezentowane podczas połączonego 13 posiedzenia seminaryjnego Senackiej Komisji Środowiska oraz 69 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconego „Gospodarce odpadami powstałymi z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego”. Posiedzenie odbyło się w sali 118 w budynku Sejmu RP.  Spotkanie poprowadził Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu wzięli udział: Zdzisław Stanisław Pupa, przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska, Kazimierz Plocie, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Beata Kłopotek, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”, dr Wojciech Piontek z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, mgr Edyta Sidorczyk-Pietraszko z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Gospodarki, senatorzy oraz sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.

foto

Sygnatariusze i uczestnicy Dobrowolnego Porozumienia w MONDI Świecie S.A.

W dniach 21-22 maja 2009 roku sygnatariusze i uczestnicy Dobrowolnego Porozumienia wzięli udział w dwudniowym spotkaniu wyjazdowym, podczas którego zostały przedstawione i omówione wyniki osiągnięte przez Program REKARTON w 2008 roku. Spotkanie zostało zorganizowane w Świeciu nad Wisłą.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki działalności REKARTON w 2008 roku, które dobitnie świadczą o tym, że program odniósł wielki sukces. Najważniejszym osiągnięciem Programu REKARTON było zrealizowanie rocznego celu założonego dla programu, czyli zebranie i poddanie recyklingowi 3111,5 ton odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Zebrane odpady zostały poddane recyklingowi, czyli użyte powtórnie zamiast surowców pierwotnych.

foto

W dniu 24 lipca 2008 roku w Nowym Domu Poselskim, w sali nr 1 w budynkach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Programu REKARTON.

W spotkaniu wzięli udział: posłowie Janusz Mikulicz i Piotr Cybulski z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, posłanka Nelli Rokita-Arnold z sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, poseł Marcin Zawiła członek sejmowej Komisji ds. Kultury i Środków Przekazu, a ponadto Paweł Sosnowski z departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, Agnieszka Krejner-Pawełas prezes Stowarzyszenia EkoPak, dr Hanna Żakowska z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie, Andrzej Błażejewicz pełnomocnik zarządu ds. nowej inwestycji w MONDI Świecie S.A. oraz sygnatariusze „Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności”.

foto

Oficjalne rozpoczęcie recyklingu kartonów do płynnej żywności w MONDI Świecie S.A. w Świeciu n/Wisłą.

Pod koniec października 2007 roku zakończono podpisywanie umów z użytkownikami opakowań kartonowych do płynnej żywności, którzy zgodzili się na wnoszenie dobrowolnej opłaty recyklingowej. W momencie, gdy wpłynęły pierwsze środki finansowe pozwalające na realizację celów Programu REKARTON, rozpoczęto recykling kartonów do płynnej żywności w zakładach papierniczych MONDI Świecie S.A. Do końca 2007 roku recyklingowi poddano 195 ton odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. W zakładach w Świeciu można poddawać recyklingowi 2-2,5 tysiąca ton zużytych opakowań po mleku i sokach rocznie.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax