Sposób działania Porozumienia

Sposób działania Dobrowolnego Porozumienia REKARTON jest bardzo prosty. Porozumienie zachęca do zbierania opakowań wielomateriałowych takie instytucje jak firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów, sortownie odpadów komunalnych oraz powiaty i gminy. Porozumienie wspiera finansowo pozyskiwanie m.in. zużytych kartoników po płynnej żywności, a następnie koordynuje przekazanie ich do recyklingu, czyli do wytwórców papieru oraz producentów płyt wykorzystywanych w budownictwie.

Zużyte kartoniki do mleka i soków są źródłem wysokiej jakości celulozy, gdyż w 70-75% składają się z celulozy i łatwo mogą zostać poddane recyklingowi.

Najbardziej popularną metodą ich recyklingu jest odzysk celulozy w papierni i ponowne jej wykorzystanie do produkcji różnego rodzaju papierów i tektur. Odpady po kartonach przerabia się również na płyty drewnopodobne mające zastosowanie w przemyśle meblarskim czy budownictwie.

W Polsce recykling zużytych kartonów odbywa się w papierniach: Mondi Świecie S.A., Fabryce Papieru i Tektury „Beskidy” S.A. oraz Tektura Opakowania Papier S.A., a także w zakładach produkujących płyty wiórowe wykorzystywane m.in. w budownictwie („PMP RECYKL” Sp. z o.o. z Ćmielowa).

Sposób działania

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax