Zasady współpracy z Porozumieniem

Dobrowolne Porozumienie REKARTON jest gwarancją wykonania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

  • Nasze usługi adresowane są do wprowadzających opakowania wielomateriałowe oraz opakowania po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.
  • Organizujemy cały system gospodarowania odpadami opakowaniowymi o kodach 15 01 05 oraz 15 01 10*, a więc ich zbiórkę, sortowanie, a następnie transport do właściwych miejsc przetwarzania.
  • Jesteśmy jedyną organizacją samorządu gospodarczego, która posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu systemu zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych (przez 7 lat skutecznie realizowaliśmy Program REKARTON).
  • Posiadamy blisko 100 umów z firmami zbierającymi odpady opakowaniowe, a także od 7 lat współpracujemy z różnymi recyklerami.
  • Działamy na terenie całej Polski.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax